POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm așigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal un angajament fundamental, prin urmare vom canaliza toate resursele și eforturile necesare pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă lege conexă aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, vă informăm mai jos despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi, în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modificaperiodic Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

S.C. Nutelmania S.R.L. e persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Comuna Ghiroda, Aleea Crinilor, Nr.3, Jud. Timiș, România, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului sub J35/956/2019 și C.U.I. 40630935. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ne puteți contacta în orice moment Responsabilul S.C. Nutelmania S.R.L. cu protecția datelor, prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail, la adresa: contact@dianafarca.com
sau
– prin poștă sau curier, la adresa: Comuna Ghiroda, Aleea Crinilor, Nr.3, Jud. Timiș, cu mențiunea «în atenția Responsabilului S.C. Nutelmania S.R.L. cu protecția datelor».

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți control asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlu de exemplu, primim următoarele informații de la dvs.: adresa de e-mail, nume și prenume, număr telefon mobil etc.;

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens, prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) Pentru prestarea serviciilor S.C. Nutelmania S.R.L. în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Prelucrarea mail-urilor de contact, inclusiv validarea/ trasnsmiterea unui răspuns la acestea; Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență. Pentru aceasta putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de utilizator.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă că drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

b) Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la serviciile similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții.

c) Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot există situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei http://dianafarca.com față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;

– Măsuri de gestionare ale altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât va exista platforma https://dianafarca.com. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
– furnizorilor de servicii IT

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceșția.

CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

CE DREPTURI AVEȚI

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/ sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competențe sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

MAI MULTE INFORMAȚII

Identitate

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului https://dianafarca.com. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom da curs solicitării dvs. într-un interval mai mare de o lună calendaristică.

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

DREPTURI VIZATE:

Accesul

Puteți să ne cereți:
– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
– să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Vom verifică exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
– dați curs unui drept legal de a vă opune;
– acestea au fost prelucrate ilegal;
– ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
– pentru respectarea unei obligații legale; sau
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuză această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți că datele să fie șterse;
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constată, a exercită sau a apăra un drept în instanță;
–v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
-avem consimțământul dvs.;
-pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
-pentru a proteja drepturile S.C. Nutelmania S.R.L. sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
– prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
și
– prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
– produce efecte juridice cu privire la dvs.

– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.;
– se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, Bucureșți, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul S.C. Nutelmania S.R.L. cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: contact@dianafarca.com
sau
– prin poștă sau curier la adresa: Comuna Ghiroda, Aleea Crinilor, Nr. 3, Jud. Timiș, România, cu mențiunea «în atenția Responsabilului S.C. Nutelmania S.R.L. cu protecția datelor».